Barn

kids-630

Alla barn är viktiga!
Vi tror på barnens förmåga att bidra till och ha en naturlig plats i gemenskapen. Vi räknar med dem och tar dem på allvar.

Gud & jag
Vi vill med respekt för den egna processen i varje människas liv ge barnen möjlighet att få upptäcka och forma sin egen relation till Gud

Vänner
Vi vill erbjuda barnen ett sammanhang där de får bygga upp  trygga och goda relationer med andra i olika åldrar

Att förstå Livet & Bibeln
En central del i vår verksamhet är att erbjuda barnen möjligheter att få fundera på livet och Bibelns budskap. Vi vill utmana dem att själva ta ställning i dessa frågor.

Alla dagar
Vi vill att barnverksamheten ska präglas av en helhetssyn på tron, att den är för alla dagar, hela livet.
Vi ser hemmet som basen i barnens liv och vill understödja denna miljö som den viktigaste växtplatsen för tron

Jag behövs
Vi tror på värdet av delaktighet att få ha en funktion som är på riktigt. Varje termin inleds med ett ”Barnens rådslag” där vi fångar upp barnens åsikter och ger möjlighet att anmäla sitt intresse att hjälpa till med något konkret.

 


Gud har skapat oss att leva i en naturlig utveckling och vi vill ta vara på den kunskap vi har fått om barns förutsättningar och behov. Att vara kreativ, skapande, att uppleva med hela kroppen, att erfara och uttrycka sig genom olika sinnen är naturligt för barn. Vi vill att vår kunskap om barn ska prägla allt vi formar, från undervisning och aktiviteter till miljön för gemenskapen.

 

Våra barnledare är viktiga – vi vill ge dem all inspiration, kunskap och verktyg för uppgiften som de behöver.
För att skapa en säker miljö utbildar vi ledare i materialet ” I Trygga Händer”
(framtaget av www.fralsningsarmen.se ) – en etisk vägledning för arbete bland barn och unga.