Musik

Sång och musik har genom församlingens historia haft och har även idag en central plats i församlingens gudstjänstliv.

Inom sång och musik har vi följande:

  • Musikteam som leder sång och musik under gudstjänsterna
  • Barnkör
  • Tillfälliga körprojekt.

 

Är du intresserad av att vara med i något av ovanstående? Skicka ett mail till

Cecilia.pihlstrom@pklund.se