Om oss

Pingstförsamlingen i Lund bildades i november 1935. Den nuvarande kyrkan på Stora Södergatan 25 invigdes 1966 och har sedan dess tjänat som församlingens gudstjänstlokal.

Idag har Pingstkyrkan i Lund drygt 440 medlemmar i alla åldrar. Det internationella inslaget är stort och utöver församlingens huvudgudstjänst på söndagar, som tolkas till såväl engelska som farsi, möts de olika språkgrupperna till gudstjänster, bön och gemenskap på sina egna språk.