Second Hand

jacka

TVÅ HAR BLIVIT TRE

Pingstkyrkan i Lund driver tre second handaffärer i samarbete med Erikshjälpen second handbutiker. Två av dessa har funnits sedan 1991 och den tredje öppnade 11 februari 2017.
Syftet med våra butiker är att genom försäljning av skänkta varor generera ett så stort överskott som möjligt avsett för sociala och humanitära insatser. Detta innebär att det varje år överförs stora summor till bistånds- och utvecklingsinsatser i ett flertal länder men även i viss omfattning inom Sverige och lokalt i vårt närområde. Hälften av detta överskott fördelas av Pingstkyrkan i Lund och den andra halvan fördelas av Erikshjälpen.

skrivmaskin

TVÅ HAR FUNNITS SEDAN 1991

Av de två gamla butikerna finns den ena i samma fastighet som vår kyrka på Stora Södergatan 25 mitt i hjärtat av Lund och den andra ute på den skånska landsbygden inrymd i en före detta mejeribyggnad på Risavägen 2 i Genarp. I samma byggnad och i nära samarbete med butikerna pågår även insamling av varor för materialbistånd, främst sjukvårdsutrustningar och textilier. Denna verksamhet samordnas nationellt sedan 2001 på uppdrag av insamlingsstiftelserna Erikshjälpen och Läkarmissionen inom organisationen Human Bridge. En verksamhet som även medfinansieras via överskott från butiken i Genarp.

skor

TILLFÄLLIGT PROJEKT HAR BLIVIT PERMANENT

Som ett tillfälligt projekt öppnades i augusti 2014 en tredje butiken på Tornavägen i Lund som ett samarbete mellan Erikshjälpen Second Hand, Akademiska Hus, Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) och Pingstkyrkan i Lund. Detta som en tydlig miljösatsning men också med ett fokus på att överskottet skull riktas till sociala behov i närområdet. Detta projektet avslutades i augusti 2016 och butiken stängdes eftersom huset skulle rivas och ge plats för studentbostäder.
Den 11 februari var det premiär för den nya permanenta storbutiken på Öresundsvägen 16 på hela 1600 kvadratmeter och med väl tilltagen lager- och förrådsyta för att betjäna de övriga två butikernas behov av lagerutrymme.