Grundstenarna

 

Grundstenarna är en undervisning i den kristna tron, för ungdomar mellan 13-15 år. Kursen är indelad två delar; höstterminens fokus ligger på kristna grundläror och vårterminens fokus ligger på det kristna livet.

Målet är att grundstenarna ska ge en grundläggande ingång i den kristna tron som vi hoppas ska leda till en levande tro som tar sig uttryck i dop och församlingsliv.

Start för vårterminen 27 januari 14.00

27 JANUARI 14.00-15.30 TERMINSSTART

10 FEBRUARI 14.00-15.30 DEN HELIGE ANDE & ANDENS FRUKTER

3 MARS 14.00-15.30 DOP

24 MARS 14.00-15.30 NATTVARD

7 APRIL 14.00-15.30 TILLBEDJAN

5 MAJ 14.00-15.30 BÖN

19 MAJ 14.00-15.30 DEN SISTA TIDEN & HIMMEL OCH HELVETE

ANMÄLAN

Anmäl ditt intresse till mig genom att mejla matthew.nowachek@lund.pingst.se  och ange namn, e-mail och telefonnumer.

Välkommen!

 

KONTAKT

matthew.nowachek@lund.pingst.se

mob. nr: 0735235637